ఆమ్‌స్టర్‌డామ్ వెలుపల దారుణంగా చంపబడిన కుటుంబాన్ని కనుగొన్న తర్వాత, పోలీసులు సహాయం కోసం పశువైద్యురాలు లిజ్జీని పిలుస్తున్నారు. ఈ భయంకరమైన సాహసంలో డచ్ రాజధానిని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్న ఒక భయంకరమైన సింహం కోసం ఆమె నగరవ్యాప్త వేటకు నాయకత్వం వహిస్తుంది.

 • Categories:
Uncaged - English

After finding a gruesomely slaughtered family just outside Amsterdam, the police calls veterinarian Lizzy for help. She finds herself leading the city-wide hunt for a monstrous lion terrorizing the Dutch capital in this grisly adventure.

 • Categories:
Uncaged - Tamil

ஆம்ஸ்டர்டாமுக்கு வெளியே ஒரு கொடூரமான படுகொலை செய்யப்பட்ட குடும்பத்தை கண்டுபிடித்த பிறகு, போலீஸ் உதவிக்காக கால்நடை மருத்துவர் லிஸியை அழைக்கிறது. இந்த கொடூரமான சாகசத்தில் டச்சு தலைநகரை பயமுறுத்தும் ஒரு பயங்கரமான சிங்கத்தை நகரம் முழுவதும் வேட்டையாடுவதை அவள் காண்கிறாள்.

 • Categories:
Uncaged - Hindi

एम्स्टर्डम के ठीक बाहर एक भीषण रूप से मारे गए परिवार को खोजने के बाद, पुलिस मदद के लिए पशु चिकित्सक लिज़ी को बुलाती है। वह खुद को इस भयानक साहसिक कार्य में डच राजधानी को आतंकित करने वाले एक राक्षसी शेर के लिए शहर भर में शिकार का नेतृत्व कर रही है।

 • Categories:

Zombie Island is a 1998 direct-to-video animated comedy horror film based on Hanna-Barbera’s Scooby-Doo Saturday-morning cartoons. In the film, Shaggy, Scooby, Fred, Velma, and Daphne reunite after a year-long hiatus from Mystery, Inc. to investigate a bayou island said to be haunted by the ghost of the pirate Morgan Moonscar. The film was directed by Jim Stenstrum, from a screenplay by Glenn Leopold.

 • Categories:

Boss is around the corner and you have no idea what to do then we must tell you “Birthday” of your Boss is the perfect day to express gratitude and tell him/her how amazing he/she is and what role they have played in grooming you. Picking a birthday wish is not easy, even if your Boss is the best Boss in the world.

 • Categories:

Piracy is an act of robbery or criminal violence by ship or boat-borne attackers upon another ship or a coastal area, typically with the goal of stealing cargo and other valuable items or properties.

 • Categories:

Jumbo also known as Jumbo the Elephant and Jumbo the Circus Elephant, was a 19th-century male African bush elephant born in Sudan. Jumbo was exported to Jardin des Plantes, a zoo in Paris, and then transferred in 1865 to London Zoo in England. Despite public protest, Jumbo was sold to P. T. Barnum, who took him to the United States for exhibition in March 1882.

 • Categories:

A shadow is a dark (real image) area where light from a light source is blocked by an opaque object. It occupies all of the three-dimensional volume behind an object with light in front of it.

 • Categories:

The Lions have famously acquired the title of ‘King of the Jungle’. However, the title is a little misleading as lions don’t actually live in jungles (and as we found out earlier, they don’t have kings!). Their habits include scrubland, grasslands, savannahs and rocky hills, but not jungles.

 • Categories:

Dinosaurs are a diverse group of reptiles of the clade Dinosauria. They first appeared during the Triassic period, between 243 and 233.23 million years ago, although the exact origin and timing of the evolution of dinosaurs is the subject of active research.

 • Categories:

Sand and dust storms (SDS), also known as sirocco, haboob, yellow dust, white storms, and the harmattan, are a natural phenomenon linked with land and water management and climate change.

 • Categories: