ఆమ్‌స్టర్‌డామ్ వెలుపల దారుణంగా చంపబడిన కుటుంబాన్ని కనుగొన్న తర్వాత, పోలీసులు సహాయం కోసం పశువైద్యురాలు లిజ్జీని పిలుస్తున్నారు. ఈ భయంకరమైన సాహసంలో డచ్ రాజధానిని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్న ఒక భయంకరమైన సింహం కోసం ఆమె నగరవ్యాప్త వేటకు నాయకత్వం వహిస్తుంది.

 • Categories:
Uncaged - English

After finding a gruesomely slaughtered family just outside Amsterdam, the police calls veterinarian Lizzy for help. She finds herself leading the city-wide hunt for a monstrous lion terrorizing the Dutch capital in this grisly adventure.

 • Categories:
Uncaged - Tamil

ஆம்ஸ்டர்டாமுக்கு வெளியே ஒரு கொடூரமான படுகொலை செய்யப்பட்ட குடும்பத்தை கண்டுபிடித்த பிறகு, போலீஸ் உதவிக்காக கால்நடை மருத்துவர் லிஸியை அழைக்கிறது. இந்த கொடூரமான சாகசத்தில் டச்சு தலைநகரை பயமுறுத்தும் ஒரு பயங்கரமான சிங்கத்தை நகரம் முழுவதும் வேட்டையாடுவதை அவள் காண்கிறாள்.

 • Categories:
Uncaged - Hindi

एम्स्टर्डम के ठीक बाहर एक भीषण रूप से मारे गए परिवार को खोजने के बाद, पुलिस मदद के लिए पशु चिकित्सक लिज़ी को बुलाती है। वह खुद को इस भयानक साहसिक कार्य में डच राजधानी को आतंकित करने वाले एक राक्षसी शेर के लिए शहर भर में शिकार का नेतृत्व कर रही है।

 • Categories:

The Cannibalism among dinosaurs is not necessarily surprising. Many large predators, such as crocodiles and alligators, eat members of their own species under certain circumstances. “Every major predator today will eat its own species, whether you’re a Komodo dragon or a bear or a lion,” says Mark Loewen, a paleontologist at the Natural History Museum of Utah in Salt Lake City. “If there’s a dead animal, meat eaters will eat it.”

 • Categories:

The Revenge warrior is a level 28 Protection warrior ability. It is a high-damage melee attack that deals damage to all enemies in front of the warrior. Dodging or parrying an attack will cause the next Revenge to be free.This ability is usually the best way to hold a mob’s attention.

 • Categories:

Piracy is an act of robbery or criminal violence by ship or boat-borne attackers upon another ship or a coastal area, typically with the goal of stealing cargo and other valuable items or properties.

 • Categories:

A shadow is a dark (real image) area where light from a light source is blocked by an opaque object. It occupies all of the three-dimensional volume behind an object with light in front of it.

 • Categories:

The Lions have famously acquired the title of ‘King of the Jungle’. However, the title is a little misleading as lions don’t actually live in jungles (and as we found out earlier, they don’t have kings!). Their habits include scrubland, grasslands, savannahs and rocky hills, but not jungles.

 • Categories:

The writers at We Are Movie Geeks have counted down our collective top 10 of the worst vampires in film history. These are creatures of the night so goofy, so lame, and so odd, they make us dream of the days of Max Schreck. Hell, they make us long for the days of Willem Dafoe playing Max Schreck. So hear you are, sans Nicolas Cage from VAMPIRE’S KISS, even, the ten worst vampires in motion picture history.

 • Categories:

The Black Pearl is a fictional ship in the Pirates of the Caribbean film series. In the screenplay, the Black Pearl is easily recognized by her distinctive black hull and sails. Captained by Captain Jack Sparrow, she is said to be “nigh uncatchable”.

 • Categories: